Xuân xa quê

Hai lăm năm – một thế hệ

hai lăm năm – mỏi kiếp ly quê

mùa xuân tươi lá, đời bao dâu bể

đón xuân xa quê, quen roi lòng vẫn nặng tái tê

Ngày xưa đi

nhủ thầm mong ngày về

giờ biết rằng

mãi không còn ngày ấy

lòng cố vui với khung trời nơi đây

– 0 –

Dẫu cố thế

nhưng cố mà cứ  thế

thiếu thiếu gi như thiếu một dòng sông

dòng sông tuổi thơ

dòng sông quê hương

chảy trong ta lẩn khuất biết bao tình

– 0 –

Lặng đốt quá khứ  chôn tro vào lòng đất

tàn vẫn vương vẫn vướng mắt cay

Leave a Reply

Your email address will not be published.