Hồi ức mẹ

Hình ảnh mẹ ghi vào dấu ấn

xa tuổi thơ

hồi ức lại gần

.

Mẹ ! Người mang trách nhiệm nặng nề

dòng sữa nuôi con

thân thể hao mòn

mẹ đưa con vào giấc ngủ nồng say

những trưa hè hay đêm đông giá buốt

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ

mẹ dạy con tiếng nói ban đầu

bước đi

cuộc đời bao kỷ niệm

.

Mẹ lung linh ngời sáng

là hình ảnh

quê hương, mái đình, gốc đa, con đò, bến nước

bữa cơm xum vầy hạnh phúc

mẹ cho ta suốt đời

hồi ức

tiếng nói người ấm mãi tới nghìn sau…