Bạc

Tôi thường nghĩ lại tấm thân tôi

Bảy chục xuân – xuân đến nữa rồi

Thử hỏi xuân xanh sao tóc bạc

Vốn không bạc nghĩa chẳng bạc tình

Chỉ có bạc tiền thì không bạc

Cớ sao lại bạc mái đầu tôi ?

Chúc thảy mọi người xuân xuân mãi

Đừng như ” cái bạc ” giống như tôi

5.2006

Tình viễn xứ

Xếp áo thư  sinh bạt  gió ngàn

Chặng đường cơm áo nợ  non sông

Gót chân lấm bụi miền châu thổ

Sông nước Mê-Kông trải dặm lòng

Chảy mãi trong tim ” dòng nhiệt huyết “

Trầm lưu mạch máu dáng tinh anh

Chở mộng đêm tàn lay bóng nguyệt

Thất-sơn vời vợi đỉnh cao mây

Bạc phếch phong trần hồn viễn xứ

Sông hồ vạn nẻo kiếp tha nhân

Quê mẹ sương chiều bao cách trở

Hương đêm đất lạ lệ rơi thầm

Trước hiên nhà xứ

Kính tặng quý cha dòng Đa Minh

– Giáo xứ Tân Hiệp

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Một vườn cây kiểng lộc đơm hoa

Giữa tượng thánh nhân buổi hạ mùa

Thêm hương thắm đượm nguồn chân lý

Phô sắc áo ngài mãi trắng phau

Huyết Tộc lên tinh màu tuyết tộc

Cho muôn thế hệ chẳng phai nhoà

Nhị toả hương loang lành đẹp gió

Thơm hoà khí thở khắp năm châu