Hoa và thơ

Lũ lụt đã dừng chân
Bão giông cùng nín thở
Chim chóc báo tin xuân
Mùa trổ hoa cho quả.
Và em cũng là hoa
Và em cũng là quả
Ta đến từ rất xa
Chơi xuân vui rất lạ.
Mùa xuân rồi sẽ qua
Chỉ còn em ở lại
Trong những vần thơ ta
Trong vòng tay tình ái…

NHƯ ANH
Tên thật: Nguyễn Tăng Vinh
Quê quán: Bình Định
Trú quán: 13, ấp Phước Hòa, Phước Thạnh, Mỹ Tho, Hậu Giang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.