Hoa và thơ

Lũ lụt đã dừng chân
Bão giông cùng nín thở
Chim chóc báo tin xuân
Mùa trổ hoa cho quả.
Và em cũng là hoa
Và em cũng là quả
Ta đến từ rất xa
Chơi xuân vui rất lạ.
Mùa xuân rồi sẽ qua
Chỉ còn em ở lại
Trong những vần thơ ta
Trong vòng tay tình ái…

NHƯ ANH
Tên thật: Nguyễn Tăng Vinh
Quê quán: Bình Định
Trú quán: 13, ấp Phước Hòa, Phước Thạnh, Mỹ Tho, Hậu Giang.

Huyền thoại chuồn chuồn

Bài thơ: Huyền thoại chuồn chuồn
Tặng Thanh Thủy
Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
Chuyện tào lao kể chọc cười vui em
Thế mà từ đó được quen
Chân tay da dẻ óc tim tuyệt vời.
Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
Làm gì có chuyện lạ đời ấy em
Thế mà từ đó chúng mình
Như chuồn chuồn lượn rất tình khắp nơi.
Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
Chuyện huyền thoại lại là lời tình yêu
Mới hay anh được trời chiều
Thế gian sự lạ có nhiều không em?

NHƯ ANH
Tên thật: Nguyễn Tăng Vinh
Quê quán: Bình Định
Trú quán: 13, ấp Phước Hòa, Phước Thạnh,
Mỹ Tho, Hậu Giang.