Chiều thương nhớ

Chiều buông gió lạnh lòng vương vấn
Lấp lánh sao hôm tận cuối trời .
Thuyền ai viễn cảnh vời vời
Chông chênh sóng nước, chơ- vơi,chập chờn .

Khoan thai gợn sóng xuôi viễn xứ,
Heo may lành lạnh tự vấn lòng .
Mù xa một bóng xuôi dòng
Sông đây ngấn lệ một lòng nhớ thương .

Thuyền đi chẳng gởi điều gì thế ?
Để rồi vời vợi thệ ước ôi !
Sông đây chỉ một dòng thôi
Sao chia ,ngăn cách,để tôi hững hờ .

Cảm hoài ấy ! tơ lòng lưu luyến ,
Ai đó trắc ẩn tiếng mơ chiều .
Thương ai oán hận tiêu điều
Thuyền mơ đến bến ,yêu kiều nơi đâu .

Đỗ Thiên Đồng