… Cho con tôi bớt lạnh !

Thương con nhỏ

” ngày đêm lệ giọt ”

phải đi làm lúc tuổi còn thơ

đêm khuya vắng mình con quạnh quẽ

người mẹ nào chẳng thấy xót xa

Khi mua đến

lòng ta lạnh buốt

cứ  nghĩ rằng con bước trong mưa

thầm cầu mong trời tạnh hẳn

cho con tôi bớt lạnh !

lúc về đêm …