Tác giả Ba Dzũng trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Nguyễn Trung Dũng

Sinh năm: 1963 tại Nam Định

Quê quán : Xuân Hòa, Hương Long, Huế

Địa chỉ :  229/1 KP4, Linh Xuân, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập thơ 5:

– Hái trăng

– Trăng hẹn

Leave a Reply

Your email address will not be published.