Đêm đông uống rượu

Nhà trống đèn lu rượu tống sầu

Sầu vơi rượu cạn hết canh thâu

Gió tung áo,  thử thân dày dạn

Sương lọt phên, đo sức dãi dầu

Nhấc chén nhìn trời trời xuống thấp

Dốc bầu dẫm đất đất chìm sâu

Tỉnh say say tỉnh quên rồi nhớ

À ! mới thanh xuân đã bạc đầu

Hè  1980