Đêm đông uống rượu

Nhà trống đèn lu rượu tống sầu

Sầu vơi rượu cạn hết canh thâu

Gió tung áo,  thử thân dày dạn

Sương lọt phên, đo sức dãi dầu

Nhấc chén nhìn trời trời xuống thấp

Dốc bầu dẫm đất đất chìm sâu

Tỉnh say say tỉnh quên rồi nhớ

À ! mới thanh xuân đã bạc đầu

Hè  1980

Hoạ kỷ niệm ngày thành lập hội thơ Tân Hiệp

Xuôi dòng cảm hứng khách thi thơ

Bến đợi ngưòi ơi hãy ghé bờ

Kể lại vần thơ ngời thép súng

Phổ vào khúc nhạc quyện dây tơ

Cho đời bay bổng bừng tươi sáng

Để sống vươn lên thoát tối mờ

Cây cỏ, suối rừng non nước Việt

Hương đồng hoa nội gợi hồn thơ

LỆ UYÊN hoạ

Hoạ lại bài Cảnh già

Nặng gánh tang bồng nặng chiết ma

Nặng tình cố lý, nặng thân già

Tùng già trổ lộc tươi màu lá

Trúc cỗi đâm măng, đậm nứơc da

Vựot khỏi thị phi khinh hoá trọng

Ra ngoài đối đãi thiểu thành đa

Càng già càng muốn thêm già nữa

Cùng với thiên nhiên vũ trụ hoà

LỆ UYÊN hoạ