Xuân

Xuân đến rạng ngời khắp núi sông

Xuân trao tình mới ánh xuân hồng

Xuân thêm thêm mãi càng thêm tuổi

Xuân mới mới hoài ấy mới thông

Xuân đượm hương tùng tình thắm thiết

Xuân phơi sắc liễu nghĩa thêm nồng

Xuân trên bảy bốn xuân – càng đẹp

Xuân chúc Dần (*) – xuân rực rỡ bông

__________

Chú Thích :

(*) Xuân năm Dần

Tự cảm

Cửu thập niên dư – độ tuổi này

Nấc thang thượng thọ vẫn leo dây

Nên vai ông lão trong làng xóm

Thoát nợ thằng trai với khói mây

Con cái chỉ còn hơn nửa tá

Của tiền đã hết khoẻ đôi tay

Ngày nay khói lửa vừa yên dứt

Ân huệ chúa cho đủ tháng ngày