Tác giả Cao Hữu Điền trong tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

A-Tiểu sử:

Tác giả : Cao Hữu Điền

Sinh năm: 1947

Quê quán : Phong Điền, Thừa Thiên – Huế

Địa chỉ :  13 Phạm Ngũ Lão, Huế

Điện thoại : 0913425299

B- Các bài thơ đã đăng trong tuyển tập thơ 5:

– Vô đề 1

– Vô đề 2

– Vô đề 3

Trích tuyển tập Tân Hiệp Thơ 5

Vô đề 1

Em ra đi dưới mưa đông

Ngày nào về lại lưng còng hay chưa

Tôi chờ em dưới hàng dừa

Bên bờ con hói đong đưa dáng chiều

Vô đề 2

Thôi thì thôi một kiếp người

Đi cày cũng giống đi chơi khác gì

Nhìn lên những cánh chim di

Hỏi thăm chim vạc thầm thì điều chi !?

Vô đề 3

Tôi vẫn chờ bóng đò đưa

Nơi ta thường tắm giữa trưa trần truồng

Gió tung từng sợi tóc buồn

Tôi ngồi chờ với cội nguồn tôi xưa …

Leave a Reply

Your email address will not be published.