Kontum

Nhà thờ gỗ Kontum

 

Ừ thì nắng gió cao nguyên!

Sông chảy về núi qua miền nhớ thương

Cái phố nằm giữa cái nương

Cái nhà người thượng cái đường trống trơ

Cái rừng xác rát xơ rơ

Cái ta ngơ ngác bên bờ nổi trôi

Chiều nay cái gió mồ côi

Lang thang mưa nắng hú trời nước non

Tác giả Lê Nhật Ánh (Tân Hiệp Thơ 5)