Tình thơ

Ta ngày ấy ! tình yêu vừa biết đọc

lạc rừng mơ rạo rực cung thơ

say bâng khuâng yêu nắng dại khờ

lựa tứ cảm vần ngây ngô – muôn thuở

Em có biết khi rừng mơ chưa khép

bởi tình yêu chấp cánh bay lên

thuong nắng nghiêng mái tóc mây huyền

đong cảm xúc – nguồn thơ – duyên nợ

Và thôi nhé

nếu mình không duyên nợ

cũng nợ tình hoa mộng rừng mơ

cho con tim xao động chút hươnng hồ

nguồn cảm xúc mềm cung tơ

thức dậy

để

gởi vào mây lãng tử dòng thơ