Cảnh già

Tấm thân bá chiết với thiên ma

Gọt đẽo mà chi cái cảnh già

Tùng tắm tuyết sương tùng trắng tóc

Trúc dầm mưa nắng trúc vàng da

Hai vai hai gánh nhân tình nặng

Một miệng một lời thế sự đa

Trái ngọt hoa thơm ươm khắp nẻo

Cháu con đoàn tụ quý do hoà

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)

Tâm sự đêm đông

Văng vẳng tai nghe tiếng dế sầu

Nỗi lòng canh cánh suốt đêm thâu

Trải bao xuân thắm đào phong nhuỵ

Tưởng nỗi hàn ôn sự dãi dầu

Cây cội nước nguồn, ơn núi nặng

Ngọn rau tấc đất, nghĩa nông sâu

Mây về phương ấy cho ta nhắn

Rằng cụm phần kia chớ bạc đầu

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)

Đường về Trung

Dặm hồng lướt gió hướng về Trung

Cảnh vật vui chào khách thuỷ chung

Đèo cả Cù Mông nhìn bể Thái

Thuỳ Dương Đại Lãnh tiếp rừng thung

Xe đi gác lại tình thân quyến

Dặm khúc san bằng nỗi nhớ nhung

Hàng xóm bà con mừng đón tiếp

Tình quê thắm thiết tả sao cùng

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)