Đi

Đi

thì hãy đi luôn

mỗi khi về

nhớ

nỗi buồn nhân đôi

một thời xuân – một thời qua

trai tim thương nhớ bây  giờ  hư  hao

– + –

Sống

viễn xứ

chết

cũng viễn xứ

” cố hương hề ! ” xa lắc, đắm chìm chiêm bao

đời tha hương lắm ngả  xuôi ngược

khó tìm thấy lối quay về nơi chốn cũ

thì xin nhận

nơi đây viễn xứ

làm quê hương cho con trẻ khơi nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published.