Thời mở đất

Đêm

nghe hương đất thức dậy hương rừng

đêm trở mình

hoài niệm của ban sơ

tấm bạt xanh chở che lòng đất mới

Ngày đầu khai hoang

mưa rừng góc núi

đường đá chông chênh

suối cạn

cây cầy

từ  bốn phương người góp mặt về đây

nhận quê hương nơi này – TÂN HIỆP

Cơm sắn lưng ngày

chân trần khe suối

gà gáy chưa tan đoàn người bước vội

rừng lui dần

đất mới mở tương lai

Cù bị

Bàu lâm

những chuyến đi dài

chở cơm áo trên đôi vai và tim máu

đất trở nên màu

lúa ngô khoai đậu

người bên ngưòi

ngày ấy quá thương nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.