Lên ngàn

Ngày xưa theo cha vào rừng

mắt con buồn chưa ráo lệ

mẹ ” đi ”

ngày em bé tí

chạnh lòng đá cũng rưng rưng

Sớm mai con vào lớp học

nắng nghiêng trang vở quạnh lòng

chiều cha về

gian nan mỗi bước đi về

Ngày xưa làm thân cò nhỏ

chân son mỗi bước vội vàng

nỗi đau làm nghiêng trang vở

con vào lớp học chợ tan

Tuổi thơ buồn vui mưa nắng

chim xanh vỗ cánh lên rừng

gió mưa về trong im lặng

mỏi mòn hạt gạo long đong

Leave a Reply

Your email address will not be published.