Bên không

Nắng nhạt là lơi

hoang sơ vùng hoang sơ

chênh vênh nỗi chênh vênh

một trời ơ hờ

Từ  khi em phố thị

dường như  xa rất xa

lạnh sương chiều thôn dã

đưòng vắng – à ơi ! … à

Ru em – tình nồng

lối chia hai nửa

Ta về bên không

6.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published.