Tự cảm

Cửu thập niên dư – độ tuổi này

Nấc thang thượng thọ vẫn leo dây

Nên vai ông lão trong làng xóm

Thoát nợ thằng trai với khói mây

Con cái chỉ còn hơn nửa tá

Của tiền đã hết khoẻ đôi tay

Ngày nay khói lửa vừa yên dứt

Ân huệ chúa cho đủ tháng ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published.