Duyên hoa bút

Hoa kết lời thơ bút điểm màu

Bút hoa là bạn thuở xưa sau

Hoa lồng muôn ngọc say hồn khách

Bút toả bờ tiên thắm nhuỵ đào

Hoa tặng tri âm vần diễm lệ

Bút trao bằng hữu nét thanh tao

Bút hoa đợi vẫn còn tri kỷ

Hoa bút bao đời nhớ mãi nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.