Một chút

Một chút gió để ru đời ca hát

một chút mây làm dịu mát vần thơ

một chút trăng cho tình thôi bỡ ngỡ

một chút dỗi hờn để hai đứa yêu nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.