Về theo …

Sương lung linh đôi bờ

Gió lùa se lành lạnh

Áo vàng bay phất phơ

Bao người qua kẻ lại

Thoáng buồn theo giấc mơ

– 0 –

Vòng tay anh – nỗi nhớ

Vòng tay em – mong chờ

Tưởng như còn bỡ ngỡ

Hoa bướm lượn vườn thơ !

– 0 –

Thôi ! Nay hết dại khờ

Anh về mang nỗi nhớ

Em về theo mong chờ

Leave a Reply

Your email address will not be published.