Thà là như thế

Thà là như thế

đừng về

để thương để nhớ để mộng mơ

để quê hương đẹp như ngày ra đi ấy

để dặm ngàn – chiều nhìn mây trắng bay

thà là như thế

để thời gian xanh mãi trên tóc ai đen dáng nhỏ dịu

dàng

để không gian ngưng đọng cho khói lam chiều quyện

mái tranh

Thà là như thế

đừng về

phần tư thế kỷ – một thế hệ qua

mỗi chi làm khách giữa quê nhà

bạn bè, trường cũ, đường xưa nhoà trong năm tháng

vụng về thời gian

bước chân lạnh, ngực lạnh, trời rộng, ta nhỏ nỗi đau

kỷ niệm ngập tràn vỡ tan

– 0 –

Thà là như thế

đừng về

biết đâu là thế đỡ già

đỡ đau mất mát, đỡ buồn biển dâu

– 0 –

Thà là như thế

Mà sao … vẫn về !

Leave a Reply

Your email address will not be published.