Thợ đời

Đêm tan thức dậy

phận người

Gói xôi đằm bụng thợ đời cốt pha

Nụ cười cháy sậm làn da

Âm vang tiếng búa

dặm nhà

đầy

vơi

Gò lưng lên – con dốc đời

Ta nghe từng giọt mồ hôi rịn ngày

Nắng chiều sót lại trên tay

Sầu

nghiêng đáy cốc

rót đầy đi anh !…

Leave a Reply

Your email address will not be published.