Niệm nơi xa

Đã hết rồi ” mùa hè xanh” độ ấy

vui buồn trôi qua

buổi chia tay

không kịp nhìn nhau lần cuối

em về nơi xa

rất xa

Anh một mình không dấu đựơc tương tư

phố xá đêm

lại đêm

rồi ngày

lại ngày

hai đứa biệt tin nhau

Anh không biết nhà em ở

tìm em

tìm ở đâu

chút tình ngày đầu

vẫn đậm sâu

dào dạt thế ! Sao phải về hai ngả

Leave a Reply

Your email address will not be published.