Nhớ mẹ chồng

Ngày ấy, con về lại An – Phong

Trời thu lá đổ chiều hoa nắng

Nhuộm nẻo đường thôn ” trong mắt trong “

Nhớ mẹ một thời

Thương nhớ mẹ

(Tiễn đưa linh cữu – nặng cõi lòng )

Mẹ ơi!

Dẫu mẹ đâu còn nữa

Ba chục năm rồi

Mẹ vẫn …

Như … !

Leave a Reply

Your email address will not be published.