Nghẹn ngào

Anh trở  lại mái xưa

Cây bàng chờ trước ngõ

Một trận gió đong đưa

Tàn bàng trơ cành lá

Biến tan trong cơn mưa …

Bể dâu đầy giông tố

Suốt một đời đau khổ

Anh ra đi – tìm chỗ

(bính an, sang, yên lành)

Còn em về tiên cảnh

Yên ấm nấm mồ xanh

Anh đi giữa trời xanh

Cây bàng xưa trước ngõ

Nay rụi tàn vắng tanh

em tôi còn đâu nữa

Hết câu chuyện ngày xưa ?

Tạ từ  qua lối nhỏ

Anh đếm bước loanh quanh

Nghẹn ngào buồn không nói

Thôi thế thì thôi … đành ! …

Leave a Reply

Your email address will not be published.