Trưa hè

Rộn rã trên cành khúc nhạc ve

Đường quê hun hút nong trưa hè

Sân trường phượng nở mùa chia biệt

Thương bóng ai về sau luỹ tre

– 0 –

Nắng tưới đồng khô đám khói lan

Đàn trâu phì phạch dưới ao làng

Đầ bờ lẻ bạn quyên ra rả

Trốn nắng bầy chim trở lại ngàn

– 0 –

Xóm lặng mơ màng giấc ngủ trưa

Cụ già trên chiếc võng đong đưa

Xa xa mái lá …

Cô hàng nước

Đón khách dừng chân dưới khóm dừa

Leave a Reply

Your email address will not be published.