Tiễn đưa

Ra đi

Ai người đưa tiễn ?

Người cháu què khập khiễng bước đi

Chân cháu ghì in lằn đất

Nạn sắt cộc cạch

Buồn !

Tiễn đưa

-0-0-0-0

Nhìn mắt em buồn

Anh đã khóc từ  đêm qua

Chìa khoá nhà đã trao chủ khác

Em nức nở đầu áp vào lòng ngực

Nín đi em !

Đời như thế tự  bao giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published.