Thu đông hoài cảm

Thu qua mát lạnh chuyển sang đông

Bão lụt gay nên nước ngập đồng

Bù lại hạ khan cây cỏ cháy

Hẹn hò xuân thắm lá hoa trông

Trăng mơ khói toả  màn sương bạc

bóng khuất đèn lay ngọn gió lòng

Thời tiết giao mùa ngày bớt khắc

Du nhàn khách vọng bốn mùa thông

Leave a Reply

Your email address will not be published.