Tâm sự đêm đông

Văng vẳng tai nghe tiếng dế sầu

Nỗi lòng canh cánh suốt đêm thâu

Trải bao xuân thắm đào phong nhuỵ

Tưởng nỗi hàn ôn sự dãi dầu

Cây cội nước nguồn, ơn núi nặng

Ngọn rau tấc đất, nghĩa nông sâu

Mây về phương ấy cho ta nhắn

Rằng cụm phần kia chớ bạc đầu

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)

Leave a Reply

Your email address will not be published.