Nhớ quê

Chiều tím

Lòng buồn chạnh nhớ quê

Bao năm xuôi ngược mãi chưa về

Thương con đò cũ thân gầy guộc

Tưỏng mái đình xưa dáng não nề

-0-

Những sớm tươi hồng gieo nội cỏ

Những chiều sương nhạt trải chân đê

Ngân nga thiền mở chuông chùa đổ

Chầm chậm hoàng hôn đổ bốn bề

Leave a Reply

Your email address will not be published.