Ngàn khơi lúa vàng

Em đi  nhặt hạt lúa vàng

Đông thưa lá hẹ

mùa sang rộn ràng

Để ngày

hạt gạo không mua

Thơm tho khói bếp gió lùa bát cơm

Đi

về

tắt nắng chiều hôm

Mồ hôi nằng nặng

nghiêng lòng thời gian

Bùn sâu ngập bước gian nan

Chênh vênh dáng nhỏ

ngắn dần bóng xiêu

Chắt chiu từng đống bui bui

Trắng ngần hạt gạo – niềm vui em về

Em về

giá buốt trời khuya

Chở cơm áo

chở hẹn thề trên vai

Chân đêm mỗi bước – đêm dài

Đèn đêm hắt bóng

cời vai áo cời

Phố hoa thắp sáng bên trời

Tim ngấp nghé

vọng ngàn khơi

lúa vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.