Ngậm ngùi

Nắng chia nửa bãi chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi ! Hãy ngủ ….anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em , mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
-Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đâu
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi….

Huy Cận

Leave a Reply

Your email address will not be published.