Nỗi lòng xa quê (*)

Hà Nam nơi ấy chốn quê tôi

Lý Nhân nhớ mãi Lý Nhân ơi

Hợp Lý xa, thu tàn mấy độ

Thượng Khu chốn cũ đã xa rồi

Chỉ Trũ thôn nghèo in tuổi dại

Đất xưa xón Bốn Nặng tấc lòng

Bao năm xuôi ngựoc thân dầu dãi

Bến đò Lưu thuỷ  có  còn không

Hiu hiu tiếng gió chiều phai nắng

Lăn tăn sóng gợn nước ao làng

Cánh đồng cửa miếu xanh trầm lặng

Bão cao ruộng lúa trĩu bông vàng

Cây Đa Phúc Thuỷ còn sắc thắm

Sân gạch đình làng nhớ quá đi

Quê hương cách biệt xa nghìn dặm

Mơ  ước bao năm … một ngày về

________

Chú Thích :

(*) Trích đoạn trong bài ” nỗi lòng xa quê”

Leave a Reply

Your email address will not be published.