Mừng hội thơ Tân Hiệp

Mừng câu lạc bộ chúng ta

Có thơ – nhạc – hoạ

xã nhà hôm nay

Đầu tháng ta để một ngày

Họp mặt đông đủ, vơi dầy sẻ chia

Ngày 6 tháng 4 ô kìa !

là ngày mở hội vui thơ vui đàn

Hoàng hôn bóng xế sắp tàn

Tâm hồn nghệ sĩ thích đàn thích ca

Chuỗi ngày – xuân – trẻ đã qua

Hôm nay ôn lại thật là tiếc sao

Tâm hồn tôi thấy nao nao

Tuổi già bóng xế ai nào chẳng qua

Xuân Hương tôi … dễ chi già

Cùng thi hữu đàn hát ới là … là vui

Leave a Reply

Your email address will not be published.