Mở ngõ vườn thơ

Vườn thơ TÂN HIỆP đầy mùi hương

Mở ngõ trao duyên khách dậm trường

Đón gió trong lành qua vạn nẻo

Gom trăng huyền dịu khắp muôn phương

Ý thơ thắm đượm tình thi hữu

Nét bút son sâu nghĩa bạn đường

Trái ngot hoa đồng thêm dịu ngọt

Tình trong ‘ ý – một “, góp nên chương

Leave a Reply

Your email address will not be published.