Mẹ

Mẹ ru con ngủ …ầu ơi !

Như  nghe vọng lại những lời ngày xưa

Biển trời sấm sét cơn mưa

Ngồi khóc nhớ mẹ bao đời chưa xa

Nay con khuất bóng Mẹ già

Hoa cau trắng nở thơm nhà hiên sân

Chẳng còn khoảnh khắc Mẹ mừng

Buồng cau chín rụng lệ dâng trong lòng

Nhớ xưa trên những cánh đồng

Nắng mưa nặng gánh lưng còng Mẹ đau

Tình thương Mẹ chở nhiệm màu

Nuôi con khôn lớn lo âu suốt đời

Bây giờ – con đã nên ngưòi

Mẹ ơi!  Con nhớ những lời Mẹ khuyên…

– 0 –

Từ khi xa vắng Mẹ hiền

Thân con lặn lội giữa miền khổ đau

Tình thương mẹ vẫn nhiệm màu

Bao la hiện giữa cõi đời tử  sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published.