Lại mưa

Sáng nay mưa

Sáng mai  mưa

Sáng một ước gì lại mưa

-0-

Mưa mỡ màng da dẻ

Ruộng dưa này sẽ đẹp hơn tranh

Đêm mịn màng nhành thắm lá xanh

Ngày kềnh càng nhị đực nhị cái

Ong đàn đàn bay đi lượn lại

Tượng hình những trái dưa nõn nà

Nắng tháng ba gọi mưa tháng tư

Đưa lắc lư  ruợu nếp tháng năm

Anh em mình đưa thoi lên xuống thành chợ

Xe nổ giòn, nổ giòn tở mở

Đếm liền tay,  nhanh lên,  nhanh lên

Ước gì trời đất thương nhau như  anh em

mình say nhau, thương nhau

năm ngoái, năm nay, năm sau

-0-

Tha hồ trang trải ngân hàng

Tha hồ mua sắm sửa sang

Ung dung sắm lễ tạ trời cúng đất

Cầu mưa thuận gió hoà

Rộn ràng dọn cỏ gieo đưa

Mưa xen nắng, nắng xen mưa

Ríu ra ríu rít mưa

Anh em mình quên sáng quên trưa

Dù sao cũng cố giành với dưa

chút vừa lòng mỗi tối

âu yếm nhau phút giây hôi hổi

Mộng làm giàu trên những luống dưa mình

xinh xinh sương giọt

long lanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.