Kỷ niệm ngày thành lập hội thơ Tân Hiệp

Mậu Thìn sáng lập hội thi thơ

Trung, bắc, nam chung một tuyến bờ

Ngao ngát văn chương trau thước ngọc

Sum vầy tòng bá chặt đường tơ

Tưong thân, tương trợ nêu gương sáng

Đồng khí, đồng thanh tẩy bụi mờ

Nối trước, liền sau vui chánh đạo

Còn đời còn mãi mối duyên thơ

20-3-1988

Leave a Reply

Your email address will not be published.