Hoàng hôn suối Ba (*)

Hoàng hôn ngả bóng mây vò

Vào chòi lá,  xách túi đồ đi ra

Xuống tắm dòng nước suối Ba

Mơ màng tưởng tưọng đây là Đồ Sơn (1)

Tắm xong lê gót lên đường

Ngỡ như  là bứoc tha phương con về

Nghĩ thầm cảm thấy mình quê

Suối Ba mà lại mơ về Đồ Sơn

Thôi ! Nên thủ phận là hơn

Chẳng cần mơ tới Đồ Sơn nặng nề

Nhớ mình ! Sáng đi chiều về

Suối Ba Tân Hiệp là quê hương rồi !

_________

Chú Thích :

(1) Bãi biển Đồ Sơn

(*) Trích trong bài ” Quê hương ở Suối Ba, Tân Hiệp “

Leave a Reply

Your email address will not be published.