Hoạ lại bài Nhớ Trà Bồng : Cảnh Trà Bồng

Nghe nói Trà Bồng cảnh đẹp xinh

Phong quang vương vấn xiết bao tình

Công chầu chùa đá mây buông phướn

Sốc chực Xen – Bay, sóng vỗ sinh

Trầm quế lưu người thăm xóm thượng

Lúa ngô luyến khách viếng thôn kinh

Hồn quê ấp ủ thêm hương sắc

Mỗi vẻ mỗi nơi đất nước mình

LỆ UYÊN hoạ

______________

CHÚ THÍCH

* Chùa Đá : tên một ngôi chùa trong một động đá

* Xen – Bay : Tên một dòng nứơc chảy ở sừon núi, từ trên cao xuống đầm nước dưói chân núi

* Gió bắc ngựa Hồ : Rợ Hồ dâng ngựa cho vua Tàu, đến mùa gió Bấc ngựa hướng về phía Bắc hí lên – ý nói nhớ quê hương như  chim trĩ đậu cành Nam

* Sốc : một loài cá

* Sinh cũng đọc là sênh : Nhạc khí gồm 2 miếng gỗ gõ vào nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.