Giọt trắng

Em nhỏ xuống cho đời từng giọt trắng

trắng trinh nguyên

trong suốt tâm hồn

ta đứng đó – dưới rừng su thầm lặng

em nhỏ dần

nhỏ xuống

chạm hoàng hôn

Leave a Reply

Your email address will not be published.