Đường về Trung

Dặm hồng lướt gió hướng về Trung

Cảnh vật vui chào khách thuỷ chung

Đèo cả Cù Mông nhìn bể Thái

Thuỳ Dương Đại Lãnh tiếp rừng thung

Xe đi gác lại tình thân quyến

Dặm khúc san bằng nỗi nhớ nhung

Hàng xóm bà con mừng đón tiếp

Tình quê thắm thiết tả sao cùng

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)

Leave a Reply

Your email address will not be published.