Cảnh già

Tấm thân bá chiết với thiên ma

Gọt đẽo mà chi cái cảnh già

Tùng tắm tuyết sương tùng trắng tóc

Trúc dầm mưa nắng trúc vàng da

Hai vai hai gánh nhân tình nặng

Một miệng một lời thế sự đa

Trái ngọt hoa thơm ươm khắp nẻo

Cháu con đoàn tụ quý do hoà

Hồ Quế Anh
Sinh năm 1917
Trú Quán : Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
( Tác giả đã mất)

One thought on “Cảnh già”

Leave a Reply

Your email address will not be published.