Xuân về

Dê (1) dẫn xuân về bác Vũ ơi !

Cùng nhau ta đã tám mươi rồi

Da mồi, tóc bạc… tôi  như  bác

Bụng thót, lưng khòm bác khác tôi

Răng bác kém tôi vừa rũng một

Răng tôi hơn bác đã rời hai

Thiên đường cực lạc dang chờ sẵn

Nhanh chậm đường về, hỏi … trứoc ai ?

——

Chú thích :

(1) Năm Mùi

Leave a Reply

Your email address will not be published.