Xuân nhớ quê

Mong được về thăm đất Quảng Đà

Núi sông hùng vĩ rộng bao la

Bao năm xa cách bao nhung nhớ

Một buổi chiều về mỗi thiết tha

Thấp thoáng mây hàn lơ lửng bóng

Lạnh lùng gió bấc mịt mù xa

Xuân về cố lý ta xin chúc

Chúc mãi bình an đến mọi nhà !

Leave a Reply

Your email address will not be published.