Tình viễn xứ

Xếp áo thư  sinh bạt  gió ngàn

Chặng đường cơm áo nợ  non sông

Gót chân lấm bụi miền châu thổ

Sông nước Mê-Kông trải dặm lòng

Chảy mãi trong tim ” dòng nhiệt huyết “

Trầm lưu mạch máu dáng tinh anh

Chở mộng đêm tàn lay bóng nguyệt

Thất-sơn vời vợi đỉnh cao mây

Bạc phếch phong trần hồn viễn xứ

Sông hồ vạn nẻo kiếp tha nhân

Quê mẹ sương chiều bao cách trở

Hương đêm đất lạ lệ rơi thầm

Leave a Reply

Your email address will not be published.