Sóng nhớ

Em nhìn … sóng vỗ về

khẽ lượn vòng gió đưa

đùa theo bờ xanh trắng

dịu dàng như  mất anh

.

Rồi khi gió đi vắng

sông lại buồn lặng câm

em ngồi ôm nỗi nhớ

trải dài theo chân anh

22.8.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published.